آب مایه ی زندگی

تا چه زمانی دیگر آب داریم؟

آب مایه ی زندگی

تا چه زمانی دیگر آب داریم؟

آب مایه ی زندگی
بایگانی
آخرین نظرات

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «صرفه جویی» ثبت شده است

با مطالب ذکر شده می فهمیم که اکتفا به شیرین شدن آب توسط چرخه ی طبیعی آب کافی نیست

اما باید چه کار کرد؟

شاید شما بگویید «چه فایده که فقط من صرفه جویی کنم»

ولی باید بدانید...

همانطور که گفته شد ما نیز به سهم خود مسئولیم که در مصرف آب صرفه جویی کنیم

سخنان بزرگان برای درست مصرف کردن

تا به حال دریافتیم که نمی توانیم برای تامین آب مورد نیاز خود به چرخه ی آب اکتفا کنیم و همچنین صرفه جویی در مصرف آب فقط باعث می شود تا مدت بیشتری آب داشته باشیم پس باید روش های دیگری بیابیم که آب مورد نیازمان را برای کشاورزی و آشامیدن تامین کنیم