آب مایه ی زندگی

تا چه زمانی دیگر آب داریم؟

آب مایه ی زندگی

تا چه زمانی دیگر آب داریم؟

آب مایه ی زندگی
بایگانی
آخرین نظرات

۵ مطلب با موضوع «درست مصرف کردن» ثبت شده است

چرا نمی توانیم از آب دریا استفاده کنیم؟

تا اینجا متوجه شدیم که علت شوری آب دریا ها چیست و  با این که آب شور فوایدی برای ما داردچرا نمی توان از آن استفاده کرد؟ حال باید برسی کنیم که چگونه باید آب مورد نیاز خود را تامین کنیم

با مطالب ذکر شده می فهمیم که اکتفا به شیرین شدن آب توسط چرخه ی طبیعی آب کافی نیست

اما باید چه کار کرد؟

شاید شما بگویید «چه فایده که فقط من صرفه جویی کنم»

ولی باید بدانید...

همانطور که گفته شد ما نیز به سهم خود مسئولیم که در مصرف آب صرفه جویی کنیم