آب مایه ی زندگی

تا چه زمانی دیگر آب داریم؟

آب مایه ی زندگی

تا چه زمانی دیگر آب داریم؟

آب مایه ی زندگی
بایگانی
آخرین نظرات

۱۸ مطلب با موضوع «شیرین کردن آب» ثبت شده است

همانطور که گفته شد استفاده از آب شور و صرفه جویی برای تامین آب مورد نیازمان کافی نیستند پس باید به فکر راه بهتری باشیم...

مروری بر تاریخچه ی تصفیه ی آب

یکی از روش های شیرین کردن آب در قدیم استفاده از کوزه ی سفالی بوده...

شیرین کردن آب...

روش تقطیری تبدیل آب مایع به بخار و دوباره به مایع است...

شیرین کردن آب شور به وسیله ی گرما در روش تقطیر:

روش انجماد یا تقطیر سرد برای شیرین کردن آب...
استفاده از پدیده ی اسمز در شیرین کردن آب...

طرز کار آب تصفیه کن های خانگی...

روش اواسیس ترکیبی از روش اسمز معکوس و روش حرارت دادن است...

فواید استفاده از روش اواسیس به گفته ی رابرت مک گینیز مسئول بخش فناوری و از بنیانگذاران شرکت اواسیس...

حالت دوم...

کنون به روش الکترودیالیز برای شیرین کردن آب می پردازیم...

مضرات استفاده از روش الکترو دیالیز...

روش دیگری که برای شیرین کردن آب استفاده می شود مبادله ی یونی است...

استخراج حلال روش دیگری برای شیرین کردن آب است

در این مطلب به برسی روش دیگری برای شیرین کردن آب شور می پردازیم...
روش نمک زدایی تجاری با گرافن نانومتخلخل ها